Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"What did you eat on Monday?"

Dịch:Bạn đã ăn gì trong thứ Hai?

3 năm trước

14 Nhận xét


https://www.duolingo.com/hieu840424

tôi cũng dịch "bạn đã ăn gì vào thứ hai" và chương trình không chấp nhận. có lỗi xảy ra ở đây thì phải.

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Loc179303

Mình cũng vậy

3 năm trước

https://www.duolingo.com/vinh.hoang

"thứ 2" and "thứ hai" are the same. pls

2 năm trước

https://www.duolingo.com/NguynCaoSn4

chuẩn rồi man

1 năm trước

https://www.duolingo.com/duythanhcse

Tui dịch "hôm thứ hai bạn đã ăn gì?", tui không biết là dịch như vậy có phù hợp không? Duolingo báo là sai.

3 năm trước

https://www.duolingo.com/LaVanVinh

Me too. why is wrong?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/setophuong

"Bạn đã ăn gì trong thứ 2?' sai

2 năm trước

https://www.duolingo.com/chocon30.07

Thứ hai bạn đã ăn gì cũng sai hả?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/hoabeosc

KÉM CỎI

1 năm trước

https://www.duolingo.com/phamleductuan

Tôi thì đúng

1 năm trước

https://www.duolingo.com/THIENKHOI2007

bạn đã ăn gì vào thứ 2.

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Lecumen
Lecumen
  • 25
  • 944

bạn đã ăn gì vào sáng thứ 2

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Nghiaaminh
Nghiaaminh
  • 24
  • 10
  • 9
  • 591

Trong thứ Hai? Duolingo language Hôm thứ Hai? Vietnamese language

11 tháng trước

https://www.duolingo.com/hauvanhr

Ad để ý là tiếng Anh thì viết hoa các thứ (Monday, Tuesday...) nhưng tiếng Việt thì luôn luôn viết thường (thứ hai, thứ ba...). Trong app này tôi thấy viết tiếng Việt sai hết khi viết thứ.

3 tháng trước