Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Why do I need permission?"

Dịch:Tại sao tôi lại cần sự cho phép ?

3 năm trước

22 Nhận xét


https://www.duolingo.com/buitruongson02

nghe có vẻ bát ngáo

2 năm trước

https://www.duolingo.com/TrangRanMori

ò

6 tháng trước

https://www.duolingo.com/VitKhu1

Tại sao tôi cần cho phép cũng đúng mà

1 năm trước

https://www.duolingo.com/NguynThHPh2

'Tại sao tôi cần cho phép?' Bỏ chữ sự đi cũng được mà

1 năm trước

https://www.duolingo.com/huong0909

Sao lúc có the lúc không the là sao

3 năm trước

https://www.duolingo.com/ThachNguye1

"Sao tôi phải cần sự cho phép?" cũng đúng mà nhỉ.

3 năm trước

https://www.duolingo.com/HuyLCh

1 tháng trước

https://www.duolingo.com/anhhoihp1999
anhhoihp1999
  • 25
  • 24
  • 11
  • 9
  • 5
  • 4
  • 3

allow k dk a

2 năm trước

https://www.duolingo.com/TaroYamada16

chỉ thiếu dấu ? thôi mà cũng sai

1 năm trước

https://www.duolingo.com/TrangRanMori

Làm j có

6 tháng trước

https://www.duolingo.com/dinhhoainam998

Allow đc ko.

1 năm trước

https://www.duolingo.com/alan736482

Ở câu khác " He wanted my permission to use the phone " thì Duo dịch "permision " là " sự chấp thuận ". Nhưng nếu mình dịch "permision " trong câu này là " sự chấp thuận " thì SAI. Hic hic

10 tháng trước

https://www.duolingo.com/linhtt4

"Tại sao tôi cần có sự cho phép" cũng đúng mà

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Longpham738205

tại sao tôi cần có sự cho phép?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/NGUYENHAHUY

Why do I need permission, why do I need permission, why do I need permission, why do I need permission, why do I need permission, why do I need permission

1 năm trước

https://www.duolingo.com/NGUYENHAHUY

Why do I need permission, why do I need permission, why do I need permission, why do I need permission, why do I need permission

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Ccphnvng

hú hú bạn ơi

1 năm trước

https://www.duolingo.com/NgnNguyn820512

không viết hoa chữ đầu thôi cũng sai. duoLingo làm việc kiểu qué gì ý

1 năm trước

https://www.duolingo.com/TrangRanMori

Đâu

6 tháng trước

https://www.duolingo.com/keigin

sao dùng want lại không dc vậy. Need và want khác nhau ntn

2 năm trước

https://www.duolingo.com/TrungHieuL6

To need : cần >< To want : muốn.

7 tháng trước

https://www.duolingo.com/TrangRanMori

Rất khác í

6 tháng trước