Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"What did he write?"

Dịch:Anh ấy đã viết gì ?

3 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/duythanhcse

"Anh ấy đã ghi gì?" Nếu dịch như vậy có chấp nhận được không Duolingo?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/thaonhi191263

Tất nhiên là có rồi

1 năm trước

https://www.duolingo.com/BoBo416873

Tại sao

2 năm trước

https://www.duolingo.com/NguynPhngT346487

anh ấy đã viết chữ gì có chấp nhận đc không vậy mọi người nhỉ ? anh ấy đã viết gì thì cũng như là anh ấy đã viết chữ gì thôi mà tại sao duolingo?

1 tháng trước