Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

https://www.duolingo.com/kld9x

"No, they do not have babies."

3 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/kld9x

t sai mà???

3 năm trước