"Ai sẽ tin tôi?"

Dịch:Who is going to believe me?

3 năm trước

5 Nhận xét


https://www.duolingo.com/homiyeu
homiyeu
  • 25
  • 20
  • 8
  • 8
  • 562

Who will believe me được không vậy

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Coolestree

dc

3 năm trước

https://www.duolingo.com/thong850759

Thank you

2 năm trước

https://www.duolingo.com/kienonline19

is that true

1 năm trước

https://www.duolingo.com/QNmai
QNmai
  • 20
  • 6
  • 6
  • 3

Who will believe in me?

11 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.