Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Ai sẽ tin tôi?"

Dịch:Who is going to believe me?

3 năm trước

5 Nhận xét


https://www.duolingo.com/homiyeu
homiyeu
  • 25
  • 11
  • 8
  • 8
  • 478

Who will believe me được không vậy

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Coolestree

dc

2 năm trước

https://www.duolingo.com/thong850759

Thank you

1 năm trước

https://www.duolingo.com/kienonline19

is that true

11 tháng trước

https://www.duolingo.com/QNmai
QNmai
  • 19
  • 6
  • 6
  • 2
  • 11

Who will believe in me?

8 tháng trước