Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"At least, he is fair."

Dịch:Ít ra, anh ấy công bằng.

3 năm trước

5 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Vannhiemc

"He" phải dịch là "anh ấy"? Câu trên tôi dịch : " Ít ra, ông ấy công bằng" và không được chấp nhận, hehe...

3 năm trước

https://www.duolingo.com/nguyendachau

Sao phần tiếng Việt không bao giờ chấp nhận từ tối thiểu nhỉ

3 năm trước

https://www.duolingo.com/NguyenTron302142

Ít ra, ông ấy công bằng --- tại sao sai

2 năm trước

https://www.duolingo.com/NGUYENHAHUY

At least He is fair, at least He is fair, at least He is fair, at least He is fair, at least He is fair

1 năm trước

https://www.duolingo.com/vannguyen_id

Ít nhất thì anh ấy công bằng?

11 tháng trước