Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Tất cả những cái cây cần nước và ánh sáng."

Dịch:All plants need water and light.

3 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/thuhienle2210

all và all of khác nhau như thế nào nhỉ? câu này dụng all of the trees có được không vậy các bạn?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/nghiatoan

light <> sunlight

1 năm trước