1. Diễn đàn
  2. >
  3. Chủ đề English
  4. >
  5. "They were not able to sleep."

"They were not able to sleep."

Dịch:Họ đã không thể ngủ.

May 3, 2015

5 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/treatmaster

tại sao "they were unable to sleep" sai ???


https://www.duolingo.com/profile/evilblessing

họ đã không có khả năng ngủ cũng sai? ngĩa k suôn nhưng đâu sai đâu ta


https://www.duolingo.com/profile/BaHunh

Ngủ , không ai dùng khả năng ngủ


https://www.duolingo.com/profile/NGUYENHAHUY

They were not able to sleep, they were not able to sleep, they were not able to sleep, they were not able to sleep, they were not able to sleep, they were not able to sleep


https://www.duolingo.com/profile/Son676503

Không biết dùng như này có được k các chế: They were cannot to sleep.

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.