"Theywerenotabletosleep."

Dịch:Họ đã không thể ngủ.

3 năm trước

5 Nhận xét


https://www.duolingo.com/treatmaster

tại sao "they were unable to sleep" sai ???

3 năm trước

https://www.duolingo.com/evilblessing

họ đã không có khả năng ngủ cũng sai? ngĩa k suôn nhưng đâu sai đâu ta

3 năm trước

https://www.duolingo.com/BaHunh

Ngủ , không ai dùng khả năng ngủ

4 tháng trước

https://www.duolingo.com/NGUYENHAHUY

They were not able to sleep, they were not able to sleep, they were not able to sleep, they were not able to sleep, they were not able to sleep, they were not able to sleep

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Son676503

Không biết dùng như này có được k các chế: They were cannot to sleep.

3 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.