Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"They were not able to sleep."

Dịch:Họ đã không thể ngủ.

0
3 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/treatmaster

tại sao "they were unable to sleep" sai ???

0
Trả lời3 năm trước

https://www.duolingo.com/evilblessing

họ đã không có khả năng ngủ cũng sai? ngĩa k suôn nhưng đâu sai đâu ta

0
Trả lời3 năm trước

https://www.duolingo.com/NGUYENHAHUY

They were not able to sleep, they were not able to sleep, they were not able to sleep, they were not able to sleep, they were not able to sleep, they were not able to sleep

0
Trả lời1 năm trước