Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Tôi có nhiều quyển sách."

Dịch:I have many books.

3 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/doanhop1

I have many books sao không được vậy?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/namzica123

tui được này

2 năm trước

https://www.duolingo.com/ngocsondeptrai

chắc tại đồ của bạn dởm

2 năm trước

https://www.duolingo.com/hieule81502

Được chứ bạn

2 năm trước