"Wherearethetrees?"

Dịch:Những cái cây thì ở đâu?

3 năm trước

6 Nhận xét


https://www.duolingo.com/nhatminh30

cây sao gọi là cái được

1 năm trước

https://www.duolingo.com/MaiCan8

Tôi nói đúng mà cứ bảo sai

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Nguyenquyen31827

bỏ qua vẩn đ ược mà

3 tháng trước

https://www.duolingo.com/LongPham94785

Dit me may

2 tháng trước

https://www.duolingo.com/LongPham94785

Điv

2 tháng trước

https://www.duolingo.com/HLinhChi3

Những cái cây đâu rồi?

1 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.