"Where are the trees?"

Dịch:Những cái cây thì ở đâu?

3 năm trước

20 Nhận xét


https://www.duolingo.com/nhatminh30

cây sao gọi là cái được

1 năm trước

https://www.duolingo.com/MaiCan8

Tôi nói đúng mà cứ bảo sai

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Nguyenquyen31827

bỏ qua vẩn đ ược mà

6 tháng trước

https://www.duolingo.com/LongPham94785

Dit me may

5 tháng trước

https://www.duolingo.com/LongPham94785

Điv

5 tháng trước

https://www.duolingo.com/HLinhChi3

Những cái cây đâu rồi?

4 tháng trước

https://www.duolingo.com/OanhPham528523

Những cái cây thì ở đâu

6 ngày trước

https://www.duolingo.com/...Sera...

cây chặt hết mẹ nó ròi làm đéo gì còn

2 năm trước

https://www.duolingo.com/LongPham94785

Jwjwijwjwiwujwuj

5 tháng trước

https://www.duolingo.com/daiphan.vn

phải có " thì " mới được ah? nghe không xuôi lắm

1 năm trước

https://www.duolingo.com/PhanCongHung

"Những cây xanh ở đâu?" Không hiểu câu trên sai vì lý do gì? Trong khi đáp án đưa ra rất tối nghĩa. Những cái cây là cây gì, cây trụ điện được không?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/dangvuson

cây cối đâu hết rồi ?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/LongPham94785

Sigxidxh

5 tháng trước

https://www.duolingo.com/LongPham94785

Tao con dung 3 ban nua tao het roi

5 tháng trước

https://www.duolingo.com/Suu_Nguyen

Nhung cay thi o dau

3 năm trước

https://www.duolingo.com/TuBui4

Cây đâu được gọi là cái?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/TLu14

gọi là gì?

1 năm trước

https://www.duolingo.com/LongPham94785

Cut

5 tháng trước

https://www.duolingo.com/phudien

ở đâu có những cái cây

2 năm trước

https://www.duolingo.com/duylinh1987

những cây đó ở đâu?

2 năm trước

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.