Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Where are the trees?"

Dịch:Những cái cây thì ở đâu?

3 năm trước

5 Nhận xét


https://www.duolingo.com/nhatminh30

cây sao gọi là cái được

1 năm trước

https://www.duolingo.com/MaiCan8

Tôi nói đúng mà cứ bảo sai

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Nguyenquyen31827

bỏ qua vẩn đ ược mà

1 tháng trước

https://www.duolingo.com/LongPham94785

Dit me may

2 tuần trước

https://www.duolingo.com/LongPham94785

Điv

2 tuần trước