Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Con chó"

Dịch:The dog

3 năm trước

8 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Hip54952

D

1 năm trước

https://www.duolingo.com/MNOb4Pdw

omp

8 tháng trước

https://www.duolingo.com/LaHongPhng

UJhn.

1 năm trước

https://www.duolingo.com/MinhThi766577

The dog

1 năm trước

https://www.duolingo.com/MNOb4Pdw

jhyyqtl

8 tháng trước

https://www.duolingo.com/vit78752

The đi ô di, vl

9 tháng trước

https://www.duolingo.com/khanghandsome1

WTF

1 năm trước

https://www.duolingo.com/n4U3B

h

3 tuần trước