"Con chó"

Dịch:The dog

3 năm trước

10 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Hip54952

D

2 năm trước

https://www.duolingo.com/MNOb4Pdw

omp

1 năm trước

https://www.duolingo.com/LaHongPhng

UJhn.

2 năm trước

https://www.duolingo.com/MinhThi766577

The dog

1 năm trước

https://www.duolingo.com/MNOb4Pdw

jhyyqtl

1 năm trước

https://www.duolingo.com/vit78752

The đi ô di, vl

1 năm trước

https://www.duolingo.com/khanghandsome1

WTF

2 năm trước

https://www.duolingo.com/AnhTh181874

Jfk

2 năm trước

https://www.duolingo.com/n4U3B

h

5 tháng trước

https://www.duolingo.com/unchinPham

The dog

3 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.