Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Con chó"

Dịch:The dog

0
3 năm trước

7 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Hip54952

D

3
Trả lời1 năm trước

https://www.duolingo.com/MNOb4Pdw

omp

0
Trả lời7 tháng trước

https://www.duolingo.com/LaHongPhng

UJhn.

2
Trả lời1 năm trước

https://www.duolingo.com/MinhThi766577

The dog

2
Trả lời1 năm trước

https://www.duolingo.com/MNOb4Pdw

jhyyqtl

0
Trả lời7 tháng trước

https://www.duolingo.com/vit78752

The đi ô di, vl

1
Trả lời7 tháng trước

https://www.duolingo.com/khanghandsome1

WTF

0
Trả lời1 năm trước