Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Họ hỏi người phụ nữ."

Dịch:They ask the woman.

3 năm trước

8 Nhận xét


https://www.duolingo.com/tong.c.min

The women thì sao nhỉ

3 năm trước

https://www.duolingo.com/ngomonster

Women số nhiều... “họ hỏi người phụ nữ” trường hợp này là số ít.

2 năm trước

https://www.duolingo.com/paulxuan

They ask woman sao k đúng nhỉ

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Nam332966

người phụ nữ đã xác định mà

2 năm trước

https://www.duolingo.com/DaniaThoa

The women và the woman khác nhau ở đâu ạ?

1 năm trước

https://www.duolingo.com/kcin_ogniloud

kbj fedkd

3 năm trước

https://www.duolingo.com/kcin_ogniloud

f,sczc

3 năm trước

https://www.duolingo.com/kcin_ogniloud

dc,nx,j mkv jjflhdyvey

3 năm trước