Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Những cái rễ cần có nước."

Dịch:The roots need water.

3 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/HuynhDuyTan

Thiếu "The" cũng không được nữa, haizz

3 năm trước