Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"He seems to be rich."

Dịch:Anh ấy có vẻ là giàu có.

3 năm trước

7 Nhận xét


https://www.duolingo.com/DungTran14

Anh ay duong nhu giau, cos duoc khong nhi?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/HngThyNguy1

mk cũng nghĩ như bạn và câu trả lời không được chấp nhận. ..:(

2 năm trước

https://www.duolingo.com/PhongNguyn12

dường như không giống có vẻ như à ><

3 năm trước

https://www.duolingo.com/lannguyenp

minh dich anh ay co ve tro nen giau co dc khong vay

2 năm trước

https://www.duolingo.com/anhhoihp1999
anhhoihp1999
  • 25
  • 24
  • 11
  • 9
  • 5
  • 4
  • 3

k

2 năm trước

https://www.duolingo.com/quynhhuong25

Anh ấy dường như là người giàu có

3 năm trước

https://www.duolingo.com/maithean1994

Tại sao lại có " to be " ở đây . Ai giải thích hộ mình được không.

1 năm trước