Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Con số tổng cộng là ba mươi."

Dịch:The total number is thirty.

3 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/TinghiHoan

Total amount is thirty

3 năm trước