https://www.duolingo.com/luizzzzzzzzzz

"She has not been my teacher."

3 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/dinhleduy7

cô ấy đã không phải là giáo viên của tôi

2 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.