Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

https://www.duolingo.com/luizzzzzzzzzz

"She has not been my teacher."

3 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/dinhleduy7

cô ấy đã không phải là giáo viên của tôi

2 năm trước