Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Chúng tôi chưa bao giờ nói về công việc."

Dịch:We have never spoken about work.

3 năm trước

13 Nhận xét


https://www.duolingo.com/ChauLe3
ChauLe3
 • 25
 • 25
 • 25
 • 25
 • 12
 • 11
 • 11
 • 8
 • 8
 • 8
 • 7
 • 7
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 4
 • 4
 • 3
 • 3
 • 162

Dùng job thay cho work được ko???

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Bnh210514

Tại sao câu ...about job lại sai mọi người nhỉ ?

9 tháng trước

https://www.duolingo.com/anhhoihp1999
anhhoihp1999
 • 25
 • 24
 • 11
 • 9
 • 5
 • 4
 • 3

we have never talked a about job ......s k dk ?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Chi26922

Taken là lấy

2 năm trước

https://www.duolingo.com/dangkimthanh

we have told about work

2 năm trước

https://www.duolingo.com/dangkimthanh

we have never told about work

2 năm trước

https://www.duolingo.com/kakahoang

theo mình là we have never told about work

2 năm trước

https://www.duolingo.com/QNmai
QNmai
 • 20
 • 6
 • 6
 • 3

talked about work

2 năm trước

https://www.duolingo.com/phungbui17

talk about please

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Nhunhu157438

Dung ra phai la talked about moi dung

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Nhungshine1

talk about cũng đúng mà

1 năm trước

https://www.duolingo.com/TngHoa4

Mình không biết tại sao câu chỉ khác mỗi từ cuối cùng, thay work bằng job lại không được. Ai biết giải thich dùm nhé. Tks !

1 tháng trước

https://www.duolingo.com/Dng295692

We have never spoken about work

1 tuần trước