Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Anh ta đã cảm thấy mệt ."

Dịch:He felt tired.

3 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/quoc_vip_789

"he was feeling tired" sao lại không được. giúp mình với

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Quuynhh

bạn phải chia thì hiện tại đơn chứ sao lại chia thì quá khứ tiếp diễn?

2 năm trước