1. Forum
  2. >
  3. Onderwerp: English
  4. >
  5. "We use small pieces to cover…

"We use small pieces to cover the large wall."

Vertaling:Wij gebruiken kleine stukken om de grote muur te bedekken.

May 6, 2015

0 opmerkingen

Learn English in just 5 minutes a day. For free.