Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Where is the problem?"

Dịch:Vấn đề thì ở đâu?

3 năm trước

5 Nhận xét


https://www.duolingo.com/wizardx95

Đâu là vấn đề?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/duongpt2

"đâu là vấn đề" sao sai?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/DuongNguyn190278

mk ghi là "vấn đề ở đâu" thì đúng đấy

1 năm trước

https://www.duolingo.com/lcanh967377

Nd

1 năm trước

https://www.duolingo.com/DuongNguyn190278

có nhiu đáp án

1 năm trước