"Where is the problem?"

Dịch:Vấn đề thì ở đâu?

3 năm trước

5 Nhận xét


https://www.duolingo.com/wizardx95

Đâu là vấn đề?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/duongpt2

"đâu là vấn đề" sao sai?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/lcanh967377

Nd

1 năm trước

[tài khoản đã đóng]

  mk ghi là "vấn đề ở đâu" thì đúng đấy

  1 năm trước

  [tài khoản đã đóng]

   có nhiu đáp án

   1 năm trước
   Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.