https://www.duolingo.com/minhyl2004

Tôi Yêu "Duolingo"

Tôi là một thành viên trong Duolingo nên tôi phải học thật giỏi để trở thành những người học tiếng anh giỏi

May 7, 2015

9 Nhận xét


https://www.duolingo.com/PeterNguyen2005

me too

June 25, 2015

https://www.duolingo.com/ngdangtuan

me too :)

May 7, 2015

https://www.duolingo.com/phamthanhphong

me too

May 8, 2015

https://www.duolingo.com/PhuongLy2005.

me too

June 5, 2015

https://www.duolingo.com/hovanhoavi

Cố gắng lên bạn.

May 8, 2015

https://www.duolingo.com/minhyl2004

cảm ơn bạn đã động viên mình

May 10, 2015

https://www.duolingo.com/hovanhoavi

Mình có một lời khuyên cho bạn: mỗi ngày bạn học 5 đến 10 phút thì một tuần bạn mất 35 - 70 phút thôi. Tuy nhiên nó hiệu quả hơn so với một ngày học 70 phút và sau đó nghỉ sáu ngày. Cố gắng giữ chuỗi ngày streak. Good luck to you.

May 10, 2015

https://www.duolingo.com/minhyl2004

cảm ơn bạn về lời khuyên

May 19, 2016

https://www.duolingo.com/supercrazy205

me too

June 23, 2015
Học một ngôn ngữ chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.