Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Không có nghi ngờ gì cả."

Dịch:There is no doubt.

3 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/quang.ruv

"No doubt at all" --> câu này sai chỗ nào????

3 năm trước

https://www.duolingo.com/lethaihung

At all không có trong dữ liệu đưa ra mà bạn

10 tháng trước