"Không có nghi ngờ gì cả."

Dịch:There is no doubt.

3 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/quang.ruv

"No doubt at all" --> câu này sai chỗ nào????

3 năm trước

https://www.duolingo.com/lethaihung

At all không có trong dữ liệu đưa ra mà bạn

1 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.