1. Diễn đàn
  2. >
  3. Chủ đề English
  4. >
  5. "I know the group sitting ove…

"I know the group sitting over there."

Dịch:Tôi biết nhóm đang ngồi đằng kia.

May 7, 2015

11 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/oTrang1

Nhóm người đang ngồi ... k chịu. Nhóm đang ngồi... mới chịu @@

May 7, 2015

https://www.duolingo.com/profile/TanTien1212

t cũng y chang vậy đó

March 13, 2017

https://www.duolingo.com/profile/thu278978

Tại sao không phải là :"i know the group is sitting over there"

November 14, 2015

https://www.duolingo.com/profile/nghiaphamtb

Nhieu khi dich cung nhac wa

July 20, 2015

https://www.duolingo.com/profile/vietsonvu

Over ở đây hiểu là "bên trên" được không nhỉ

September 1, 2015

https://www.duolingo.com/profile/Thimet910

Tai sao ko phải là I know the sitting group over there

March 12, 2016

https://www.duolingo.com/profile/Cool_Autumn

vì dịch sang tiếng việt ko phải tiếng anh

March 15, 2016

https://www.duolingo.com/profile/PhamTrung9

Tôi biết "nhóm người" đang ngồi đó hay đang ngồi đằng kia,...phải là nhóm đang ngồi đằng kia mới đúng thì là dịch sát từ quá rồi.

September 11, 2016

https://www.duolingo.com/profile/thanh1986t

dịch máy móc quá. group phải dịch là nhóm, nhóm người báo sai.

December 13, 2016

https://www.duolingo.com/profile/TrngHong17

I know the group sitting over there.

July 19, 2018

https://www.duolingo.com/profile/Vu1410

Đây là cấu trúc gì? Những từ như thế nào (know, saw...) thì không cần thêm tobe vào tiếp diễn?

July 28, 2018
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.