"Bạn có thể thấy sự khác biệt không?"

Dịch:Can you see the difference?

3 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/black_t_24

I have chosen "May you" and "Can you" but "May you" is not correct. Can somebody show me know why?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/BinhDang2018

Không ai nói "can you..." cả, giống như là hỏi 1 đứa bị vấn đề về mắt. vì nếu theo câu hỏi, nó sẽ trả lời là I can't. nghĩa là mắt của nó có vấn đề thật. Thường người ta nói: do you see the difference? và trả lời là No, I don't. nghĩa là bị lý do gì đó ngoại quan nên không thấy. Mong add update bài học

4 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.