"Những gì anh ta đã viết là đúng."

Dịch:What he had written was true.

3 năm trước

9 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Jeep433

Ở đây đang đề cặp đến việc những điều anh ấy đã viết trong quá khứ là đúng. Có nghĩa là nó ĐÃ đúng rồi ( mốc thời gian là thì quá khứ ). nên phải dùng WAS. Còn việc anh ấy viết là hành động diễn ra trong quá khứ và đã chấm dứt trong quá khứ, nên phải dùng thì quá khứ hoàn thành - HAD WRITTEN - . Còn nếu như câu đó là " những việc anh ấy đã viết,đến giờ đã đúng" thì câu đó phải đc dịch là - what he wrote is true now-. Ngữ pháp tiếng anh đơn giản hơn tiếng việt nhưng đòi hỏi cấu trúc chặt chẽ chứ không "linh hoạt" như tiếng việt.

2 năm trước

https://www.duolingo.com/diepphuthuan

cam ơn sự giải thích của bạn. nhưng minh còn thắc mắc là trong câu có hai dộng từ chia rồi đi với nhau,bạn giải thich dùm nha (had " written was")

1 năm trước

https://www.duolingo.com/anhvinh123

What he had written to be true không được à

3 năm trước

https://www.duolingo.com/VuManhSon

Những gì anh ta đã viết trong quá khứ giờ mới đúng thì cũng có thể chia to be là is được mà. Câu trả lời quá máy móc, áp đặt

2 năm trước

https://www.duolingo.com/NhungTtht

Cho mình hỏi là câu này tại sao là "was" chứ không phải "is" Thanks

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Ta_Thi_Thanh_Hoa

Vì câu này ở thì quá khứ nên động từ to be phải chia ở quá khứ. Động từ to be ''is'' chỉ áp dụng cho thì hiện tại.

2 năm trước

https://www.duolingo.com/VietAnhIt

nhưng hiện tại những gì anh ấy đã viết (kết thúc rồi) vẫn còn đúng thì sao?

5 tháng trước

https://www.duolingo.com/thanhabz
thanhabz
  • 25
  • 20
  • 197

what he wrote was true

2 năm trước

https://www.duolingo.com/VietAnhIt

Nếu "was" thì dịch là đã đúng (hiện tại ko còn đúng ?nữa) mới hợp lý chứ. Câu tiếng Việt chỉ nói "đúng" thôi tức là hiện tại vẫn còn đúng thì dùng "is". What he wrote is true

5 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.