"Chúng tôi nấu con cá lần nữa."

Dịch:We cook the fish again.

3 năm trước

15 Nhận xét


https://www.duolingo.com/ducvuong6690

We cook the fish one more time?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/namvay

"we cook the fish one more times" is it wrong?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/NguyenViet261085

Can write: we cook the fish once more time.

3 năm trước

https://www.duolingo.com/NguyenPhu0

Câu trả lời: We cook the fish again.

2 năm trước

https://www.duolingo.com/hotrongnghia

we cook the fish once again

1 năm trước

https://www.duolingo.com/khongchothithoi

We cook the fish once more

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Kendzmost

we cook the fish once more . why it wrong ?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Nguytnh258946

Nghĩa chán thế nhỉ

2 năm trước

https://www.duolingo.com/VitCng856200

We cook the fish more time -sao không được add nhỉ?

1 năm trước

https://www.duolingo.com/vutuong14041993

we cook the food once a gain? is this answer right?

1 năm trước

https://www.duolingo.com/xunnghi17

Câu trả lời của các bạn đều đúng

1 năm trước

https://www.duolingo.com/NguyetTran265038

Cá gì mà "dai" vậy?^^ Chắc cá mập:)

2 tháng trước

https://www.duolingo.com/thienthannho2310

có thể là we cook again the fish không

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Thyng522749

Có cùng thắc mắc

1 năm trước

https://www.duolingo.com/fpoly

câu vô nghĩa

2 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.