Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Chúng tôi cho anh ấy xem một con nhện."

Dịch:We show him a spider.

3 năm trước

7 Nhận xét


https://www.duolingo.com/QuynhAnh168898

Tôi lại đúng các bạn ạ

11 tháng trước

https://www.duolingo.com/Ashley449151

He có được ko ?

10 tháng trước

https://www.duolingo.com/hoa274047

Hừm, toàn bài khó

9 tháng trước

https://www.duolingo.com/thanhtnt2

We show him a spider

6 tháng trước

https://www.duolingo.com/thanhtnt2

we show him a spider

6 tháng trước

https://www.duolingo.com/thanhtnt2

We show him a spider

6 tháng trước

https://www.duolingo.com/thanhtnt2

Nếu.đúng hay viết thêm 1 lần nữa..sau thì viết khi nào bạn nhớ...làm nhiều noa sẽ thành kỹ năng :3

6 tháng trước