https://www.duolingo.com/profile/leduythanh

các Mod giải thích giùm e với... tiếc lingots quá

các Mod cho e hỏi??? tại sao mua mất 25lingots mà lại k được làm bài kiểm tra là sao

May 8, 2015

6 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/VanDung12

mua rồi hả vậy nhìn sang bên phải sẽ thấy dòng chữ làm bài kiểm tra đấy

May 9, 2015

https://www.duolingo.com/profile/leduythanh

làm gì có đâu bạn, lần trước mình mua là làm bài luôn. haz

May 9, 2015

https://www.duolingo.com/profile/VanDung12

ừm vậy thì khó quá mình không biết

May 9, 2015

https://www.duolingo.com/profile/phamthanhphong

me too

May 13, 2015

https://www.duolingo.com/profile/huongly1105

k biết , mà tui mua cái đó bao giờ đâu

May 15, 2015

https://www.duolingo.com/profile/huongly1105

vừa mới mua xong thì vẫn có bài kiểm tra mà cậu

August 30, 2015
Học một ngôn ngữ chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.