Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

https://www.duolingo.com/HenryNg789

Hello Everyone !

Happy Mother Day ! Feliz Día de la Madre! Chúc Mừng Ngày Lễ Me ! Joyeuse Fête Des Mères!

3 năm trước

6 Nhận xét


https://www.duolingo.com/hovanhoavi

Hi HenryNg789

3 năm trước

https://www.duolingo.com/HenryNg789

Hello. Can I help you ?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/kemyomy

henryNg789, above, i really dont understand what you want to say? can you write clealy?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/anhtuvpb

Oh, I am very wonder this

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Love-Is-A-Joke

Hello HenryNg789! Nice to meet you^^

3 năm trước

https://www.duolingo.com/nhoctiukenvin

hiểu dc 2 câu =D

3 năm trước