https://www.duolingo.com/Newman0102

How can I speak English fluently for next 6 months?

3 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Trang.
Trang.
Mod
 • 25
 • 25
 • 20
 • 13
 • 11
 • 11
 • 10
 • 8
 • 8
 • 7
 • 2

Cho bạn một lời khuyên đơn giản: nghe nhiều

3 năm trước

https://www.duolingo.com/hovanhoavi
 1. Tin bản thân làm được.
 2. Tìm hiểu phương pháp.
 3. Xác định giá phải trả.
 4. Lập kế hoạch.
3 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.