Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"We have to enter the house."

Dịch:Chúng ta phải vào trong nhà.

0
3 năm trước

9 Nhận xét


https://www.duolingo.com/vinh.nguyen.vn

Chúng ta cần phải đi vào trong nhà . wrong?

0
Trả lời3 năm trước

https://www.duolingo.com/Loc179303

Have to đâu phải là cần

0
Trả lời2 năm trước

https://www.duolingo.com/quangcpu

We need enter the house

0
Trả lời2 năm trước

https://www.duolingo.com/tapdoanafp

Chúng tôi phải bước vào trong nhà....??

0
Trả lời2 năm trước

https://www.duolingo.com/NguyenchiT7

Have to có nghĩa là phải

0
Trả lời2 năm trước

https://www.duolingo.com/trungtin2006

d

0
Trả lời2 năm trước

https://www.duolingo.com/namhoang123560

chúng tôi phải đi vô nhà. why wrong? vô và vào khác nhau à????

0
Trả lời1 năm trước

https://www.duolingo.com/anvietdung1

Bước vào ko dc à

0
Trả lời6 tháng trước

https://www.duolingo.com/nhatzed

"Chúng ta phải vào trong ngôi nhà." sai?

0
Trả lời3 tháng trước