Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Chúng tôi cần thay đổi."

Dịch:We need to change.

3 năm trước

5 Nhận xét


https://www.duolingo.com/vinh.nguyen.vn

We must change sai hả bạn?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Loan13082002

Cần mà bạn, phải là sai rồi

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Hung13081981

Choen (chì) âm gió

2 năm trước

https://www.duolingo.com/cukhoi

To ở đây là gì vậy các bạn

1 năm trước

https://www.duolingo.com/thanhthong409416

Have to khác gì need

1 năm trước