"Chúng tôi cần thay đổi."

Dịch:We need to change.

3 năm trước

5 Nhận xét


https://www.duolingo.com/vinh.nguyen.vn

We must change sai hả bạn?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Loan13082002

Cần mà bạn, phải là sai rồi

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Hung13081981

Choen (chì) âm gió

2 năm trước

https://www.duolingo.com/cukhoi

To ở đây là gì vậy các bạn

1 năm trước

https://www.duolingo.com/thanhthong409416

Have to khác gì need

1 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.