Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Tôi sẽ ngó qua."

Dịch:I will take a look.

3 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/ChauLe3
ChauLe3
 • 25
 • 25
 • 25
 • 25
 • 12
 • 11
 • 11
 • 8
 • 8
 • 8
 • 7
 • 7
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 4
 • 4
 • 3
 • 3
 • 128

Sao ko có giới từ at? Ngó qua dịch là take a look at mà

3 năm trước

https://www.duolingo.com/sieng5
sieng5
 • 24
 • 21
 • 9
 • 8
 • 7
 • 7
 • 6
 • 6
 • 5
 • 3

Có lẽ, "at" chỉ đi truoc 1 túc từ., noi khac di, "at" chi xuat hien, khi co tuc tu. ( "at" will happen when the sentence has a object. For exemple: Take a look at it!). /Sieng

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Khanggu

mấy thánh học nhiều thế

1 năm trước