Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Cái tủ thì màu hồng."

Dịch:The cabinet is pink.

3 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/hongquan2204

là sao không hiểu

2 năm trước

https://www.duolingo.com/TrnKhnhLin212540

to dung cabinet

1 năm trước