Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"I will find a job tomorrow."

Dịch:Tôi sẽ tìm thấy một công việc vào ngày mai.

3 năm trước

13 Nhận xét


https://www.duolingo.com/GiaBach6
GiaBach6
 • 25
 • 7
 • 7
 • 3
 • 3
 • 2
 • 2

Tôi sẽ tìm thấy một công việc ngày mai

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Minh53002

Toi se kiem mot viec lam vao ngay mai . Noi nghe dung hon kiem thay ???

1 năm trước

https://www.duolingo.com/leminh.2111

"Tôi sẽ tìm một công việc vào ngày mai" mà cũng sai sao

1 năm trước

https://www.duolingo.com/HaiHoang20

Nhiều lỗi quá

2 năm trước

https://www.duolingo.com/PhanVnHin2

Ngày mai tôi sẽ tìm kiếm một công việc nghe thuận hơn

2 năm trước

https://www.duolingo.com/huyennovem
huyennovem
 • 25
 • 25
 • 7
 • 6
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 3
 • 3
 • 3
 • 920

Hahaha

2 năm trước

https://www.duolingo.com/xuanphuong0501

Find co nghia la tim duoc roi

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Mina_Linh

còn hôm nay cứ chơi trước đã ^^

2 năm trước

https://www.duolingo.com/PhuocNguye563051

Tiếng viêt đã dich đung sao bao sai

2 năm trước

https://www.duolingo.com/NguynLongo

haizzz

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Sony425629

Tôi sẽ tìm được một công việc ngày mai cũng nên được chấp nhận admin à.

1 năm trước

https://www.duolingo.com/lethebao

"Tôi sẽ tìm một công việc vào ngày mai" tôi thấy ok mà cũng không được chap nhận. Tôi dịch thử google thấy chuẩn như thế này luôn!

Ad xem xét đáp án này giúp.

1 năm trước

https://www.duolingo.com/DTThanhTrn

find: tìm thấy, tìm ra được. Nếu bạn dịch 'Tôi sẽ tìm một công việc' thì không sát nghĩa vì chỉ nói về dự định là sẽ tìm một công việc nhưng không biết có tìm thấy hay không. Chúc bạn học tốt.

1 năm trước