"Acenturyhasahundredyears."

Dịch:Một thế kỷ có một trăm năm.

3 năm trước

9 Nhận xét


https://www.duolingo.com/LeNguyenAnhKhoi

"Thế kỉ" bị sai @@

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Drake_Harvey

thế kỉ khác thế kỷ sao?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/annawinstar

mk thấy giống nhau thôi

2 năm trước

https://www.duolingo.com/annawinstar

ủa đồ của con cú bạn mua ở đâu thế

2 năm trước

https://www.duolingo.com/annawinstar

bao nhiêu lingot

2 năm trước

https://www.duolingo.com/vienngtr

kỉ mới đúng. SGK giờ dạy thế mà. "Kỷ" sai.

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Trang.
Trang.
Mod
 • 25
 • 25
 • 20
 • 13
 • 11
 • 11
 • 10
 • 8
 • 8
 • 7
 • 2

đã thêm cả hai :)

3 năm trước

https://www.duolingo.com/PandaMun

Nếu dịch ra tiếng Việt, "Một thế kỷ bằng một trăm năm" nghe hợp lý hơn là "Một thế kỷ có một trăm năm".

1 năm trước

https://www.duolingo.com/NghimThanh7

Phải là one hundred chứ

4 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.