Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"She knows important people."

Dịch:Cô ta biết những người quan trọng.

3 năm trước

5 Nhận xét


https://www.duolingo.com/bravemanvvn

Cô ấy biết người quan trọng Tại sao có chữ những mới đúng ta ?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/minhtnNguy2

dong y vao ban

2 năm trước

https://www.duolingo.com/hieule81502

Theo mình, nếu bạn muốn hiện hữu chữ "s" thì hãy dùng "persons", còn "people" thuộc danh từ đặc biệt không cần s nhưng vẫn có nghĩa số nhiều. Thân.

1 năm trước

https://www.duolingo.com/phamcongth3

sao lại là những nhỉ!!! làm gì có s đâu

2 năm trước

https://www.duolingo.com/ThyVTh

people sao lại cứ phải dịch là "những người"

1 năm trước