"Tôi biết những rủi ro."

Dịch:I know the risks.

3 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/HoangXuanTam

the risk,risks or the risks ok?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/ThaoTrieu2

Great

1 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.