Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Tôi biết những rủi ro."

Dịch:I know the risks.

3 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/HoangXuanTam

the risk,risks or the risks ok?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/ThaoTrieu2

Great

1 năm trước