Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"It does not reach the roof."

Dịch:Nó không với tới mái nhà được.

3 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/aquarius14287

Nó không vươn tới mái nhà

3 năm trước

https://www.duolingo.com/NGUYENHAHUY

It does not reach the roof, It does not reach the roof, It does not reach the roof, It does not reach the roof, It does not reach the roof, It does not reach the roof

1 năm trước

https://www.duolingo.com/vothutruoc

Nó không vươn tới mái nhà.

6 tháng trước

https://www.duolingo.com/JaneTruong7

bỏ chữ được trong đáp án được k ad?

5 tháng trước