Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Nó là một thứ cần thiết."

Dịch:It is a necessary thing.

3 năm trước

11 Nhận xét


https://www.duolingo.com/HappyVirus3011

Sao lại có thing ??

1 năm trước

https://www.duolingo.com/honganh032005

Tại sao lại thêm thing ?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/ChiLiar

"Thứ" á bạn

3 năm trước

https://www.duolingo.com/drhieu

bạn có facebook không cho mình vs để khi nào bí mình hỏi bạn được không ? cảm ơn bạn

3 năm trước

https://www.duolingo.com/ChiLiar

Mình onl Duolingo suốt, có gì trao đổi ở đây đi ^^ Mình cũng dốt tiếng anh lắm hỏi mình cũng ngại kb tl sao

3 năm trước

https://www.duolingo.com/ngKhnhH

Không phải DATE mới là thứ

10 tháng trước

https://www.duolingo.com/khanhdinh9

Sao ko la necessary object

3 năm trước

https://www.duolingo.com/myloveknight

đối tượng cần thiết á. object không bao giờ thay thế được cho thing đâu bạn

3 năm trước

https://www.duolingo.com/NgcTrn954063

It is essential thing. Tại sao sai vậy ạ?

1 năm trước

https://www.duolingo.com/BChnhTrn

Thiếu "an" bạn ơi. Chính xác hơn là : It's an essential thing

1 năm trước

https://www.duolingo.com/VanDat89

Sao "It is a need thing" lại sai nhỉ ?

11 tháng trước