Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Một người đàn ông có mười ngón tay."

Dịch:A man has ten fingers.

3 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/PoorBoy0603

A man has ten fingers, yes, agree. so just only man has ten fingers? hhh

2 năm trước

https://www.duolingo.com/TuilaHathiec

One/a khác gì nhau

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Dory320229

Man là 1 người đàn ông rồi mà. Men mới số nhiều. Ai giải thích hộ tớ với.

3 năm trước