"Một người đàn ông có mười ngón tay."

Dịch:A man has ten fingers.

3 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/PoorBoy0603

A man has ten fingers, yes, agree. so just only man has ten fingers? hhh

2 năm trước

https://www.duolingo.com/TuilaHathiec

One/a khác gì nhau

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Dory320229

Man là 1 người đàn ông rồi mà. Men mới số nhiều. Ai giải thích hộ tớ với.

3 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.