Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Cuộc bầu cử bắt đầu sau đó."

Dịch:The election begins after that.

3 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/ThuThuyt

sao cầu này lúc chọn "begins after that" thì nó lại chọn là "starts after that". Lúc sau rút kinh nghiệm chọn "starts after that" thì nó cũng bảo mình sai luôn, phải là "begins after that" mới đúng. Troll nhau à

1 năm trước

https://www.duolingo.com/ThngNguyn489996

Election là Cuộc bầu cử

1 năm trước

https://www.duolingo.com/NGHINANHNG
NGHINANHNG
  • 11
  • 10
  • 9
  • 5
  • 3

The election begins after thì có sao đâu mà lại sai?

7 tháng trước

https://www.duolingo.com/Tannguyen832306

Câu này nếu thay 'then' cho after that thì sao?

5 ngày trước