Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Buổi khai trương của nhà hàng đã tuyệt vời."

Dịch:The restaurant opening was great.

3 năm trước

5 Nhận xét


https://www.duolingo.com/quyquy
quyquy
  • 25
  • 9
  • 59

"The opening of the restaurant was excellent" có được không?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/B.X.An

The opening of restaurant was great thì sao

4 tháng trước

https://www.duolingo.com/baovip03

Tôi áp dụng mẫu câu này cho câu : buổi khai trương của thư viện... the library opening... thì lại sai, phải là the library's opening....? Vậy cái nào đúng ?

8 tháng trước

https://www.duolingo.com/Tannguyen832306

The restaurant's opening day was excellent

7 tháng trước

https://www.duolingo.com/HaTong2702

Was wonderful k đc hả mọi người

6 tháng trước