"Cả hai con vật đều có những cái lưỡi màu xanh dương."

Dịch:Both animals have blue tongues.

3 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/kienphcn710

both of the animals have the blue tongues không được hay sao

3 năm trước

https://www.duolingo.com/The_Zoker

both of có được không vậy

3 năm trước

https://www.duolingo.com/maimtxh

uh huh!

2 năm trước

https://www.duolingo.com/phuong806414

Câu trên có thể viết: All two animals have blue tongues. Tóm lại: both animals = all two animals = cả 2 con vật, all three animals = cả 3 con vật,...

1 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.