Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Cả hai con vật đều có những cái lưỡi màu xanh dương."

Dịch:Both animals have blue tongues.

3 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/kienphcn710

both of the animals have the blue tongues không được hay sao

3 năm trước

https://www.duolingo.com/The_Zoker

both of có được không vậy

3 năm trước

https://www.duolingo.com/maimtxh

uh huh!

2 năm trước