Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Arts and culture"

Dịch:Nghệ thuật và văn hóa

0
3 năm trước

6 Nhận xét


https://www.duolingo.com/LuuGiangNam

Arts là Những nghệ thuật mà?

1
Trả lời3 năm trước

https://www.duolingo.com/LoiLoi288

Ai có thể giải thích giúp mình sao Arts có s không? Dịch là nghệ thuật. Thanks !!!

1
Trả lời3 năm trước

https://www.duolingo.com/TrnVnBa

văn hoá và nghệ thuật không đúng ak, dịch ngược mới là chính xác nhất, có ai gọi là trường nghệ thuật văn hoá bao giờ không, nhiều khi dịch chán thế thớt

1
Trả lời3 năm trước

https://www.duolingo.com/forest7194

Tại sao là Arts?

1
Trả lời2 năm trước

https://www.duolingo.com/thukyluly

những nghệ thuật và văn hóa mới đúng chớ

1
Trả lời2 năm trước

https://www.duolingo.com/Bichngan222

Arts ... ??

1
Trả lời4 tháng trước