Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"The victim needs help."

Dịch:Nạn nhân cần sự giúp đỡ.

3 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/espeaker.prca
espeaker.prca
  • 20
  • 10
  • 8
  • 6
  • 6
  • 6
  • 3

cần được giúp sai sao?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/hoanghung161093

mình nghĩ giống bạn

2 năm trước