Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Pin"

Dịch:Battery

3 năm trước

5 Nhận xét


https://www.duolingo.com/hoanghaitrung

cái từ battery là cái quái gì

11 tháng trước

https://www.duolingo.com/KaNguyen1

Cái gì nữa đây

3 năm trước

https://www.duolingo.com/princess_diancie

suýt tưởng nhầm thành "pin" tiếng anh nghĩa là "ghim"

3 năm trước

https://www.duolingo.com/KhamPhaTV

Pin là battery,MỘT CỤC PIN mới là "A battery"

2 năm trước

https://www.duolingo.com/helena740300

Ý là dịch sang tiếng anh đó hả.

9 tháng trước