Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Tôi nghe thấy chuông."

Dịch:I hear the bell.

3 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/anhhoihp1999
anhhoihp1999
  • 25
  • 24
  • 11
  • 9
  • 5
  • 4
  • 3

listen k dk ha

3 năm trước

https://www.duolingo.com/anye-nguyen

The ring cũng là chuông mà

3 năm trước