"Tôi sẽ coi bạn như là bạn của tôi."

Dịch:I am going to consider you my friend.

3 năm trước

10 Nhận xét


https://www.duolingo.com/hcqhvn

"I will treat you like my friend "?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/BCp3

i am going to consider you are my friend. ai giải thích hộ mình tại sao câu này không được với

3 năm trước

https://www.duolingo.com/SBvfS

I am going to consider you to be my friend

1 năm trước

https://www.duolingo.com/phuong806414

Bạn nên học thuộc cấu trúc này cho đơn giản: consider sth sth ( coi cái gì là cái gì). Có những cái trong tiếng Anh mình nên học thuộc lòng, đừng nên thắc mắc vì sao và tại sao, như vậy sẽ nhẹ đầu :)

1 năm trước

https://www.duolingo.com/SBvfS

Ok, thank you so much.

7 tháng trước

https://www.duolingo.com/NGUYENHAHUY

Sai ngữ pháp bạn ah

1 năm trước

https://www.duolingo.com/DinhChung3

"I am going to consider you as my friend" mới được bạn

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Tuan457516
Tuan457516
  • 25
  • 14
  • 7
  • 27

Are hay as gi ng nc ngoai deu hiu nhung ma as thi dung ngu phap

2 năm trước

https://www.duolingo.com/NtdNak

"FRIENDZONE"

2 năm trước

https://www.duolingo.com/NGUYENHAHUY

I am going to consider you as my friend, I am going to consider you as my friend, I am going to consider you as my friend, I am going to you as my friend

1 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.